RETURN TO THE WOMB
(ANA RAHMİNE DÖNÜŞ)

“There is no greater story than ours, that of man and woman.

I ’m here. I’m free. I can imagine anything, everything’s possible. I only have to lift my eyes
and once again I become the world.”
•Der Himmel Uber Berlin•

That moment when the cold and slippery ground outside the safe area is experienced… Yet, this uncanny world, where these experiences that turn into steps ending with a fall, is nothing but the place where you feel every effort is scoured by rough and dry feelings, and you feel that you are missing a piece of yourself every time.
Ultimately, we have been freed from the weeds that have taken root in our consciousness, we are in our own warm world.

* * *

“İkimizin hikayesinden daha büyük bir hikaye yok, erkeğin ve kadının hikayesi.

Buradayım. Özgürüm. İstediğimi hayal edebilirim, her şey mümkün. Başımı kaldırmam yeterli,
hemen dünya oluveriyorum.”
•Der Himmel Uber Berlin•

Güvenli alanın dışındaki soğuk ve kaygan zeminin yoklanıldığı o an.. Oysaki adıma dönüşen yoklamaların düşüşle son bulduğu bu tekinsiz dünya, her çabanın kaba ve kuru hislerle törpülendiği, her seferinde kendinden bir parça eksilttiğini hissettiğin yerden başkası değil.
Nihayetinde, bilincimize kök salan ayrık otlarından arındık, kendi sıcak dünyamızdayız.

2019-2021

ReturnToTheWomb (17)
ReturnToTheWomb (16)
ReturnToTheWomb (15)
ReturnToTheWomb (14)
ReturnToTheWomb (14)
ReturnToTheWomb (13)
ReturnToTheWomb (12)
ReturnToTheWomb (11)
ReturnToTheWomb (10)
ReturnToTheWomb (09)
ReturnToTheWomb (09)
ReturnToTheWomb (08)
ReturnToTheWomb (07)
ReturnToTheWomb (06)
ReturnToTheWomb (05)
ReturnToTheWomb (04)
ReturnToTheWomb (03)
ReturnToTheWomb (03)
ReturnToTheWomb (02)
ReturnToTheWomb (01)


PHOTOZINE

16 Volume Box Set #4
Photographs and Editing: Pınar Köksal
Curated: Faz Collective
Book Designed and Published: Fail Books
Book Size: 16×12 cm
Paper Type: Fedrigoni Tatami White
Printed and Bound in Istanbul
May, 2021

MOREOVER

Exhibition FFOCWS Ffotogallery, Cardiff UK, 2022

Interview Alt.Cardiff